Klassieke Homeopathie

Wat is Homeopathie?

Homeopathie is een natuurlijke en wetenschappelijke geneeswijze. De grondlegger ervan is Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij was arts en scheikundige. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden.

Het viel hem op dat veel van de arbeiders die in een nabij gelegen fabriek werkten waar kinine gemaakt werd, ziekteverschijnselen van malaria vertoonden.

Dit intrigeerde hem zo, dat hij besloot de kinine op zichzelf en vrijwillige proefkonijnen uit te proberen. Na verloop van tijd kregen de meeste van deze mensen inderdaad de verschijnselen van malaria. Hij ontdekte zo dat de stof die een bepaald symptoombeeld kan laten verdwijnen, diezelfde symptomen ook kan opwekken. Hahnemann als wetenschapper, ging nu vele stoffen uitproberen en ontdekte daarin steeds dezelfde wetmatigheid.

Hij noemde de wet die hierdoor aangetoond werd de similiaregel: het gelijkende geneest het gelijke.
Van vele stoffen is inmiddels, na uitgebreid testen, het nut bewezen. (Deze testen worden proofings genoemd.)

Geneesmiddelen
Homeopathische geneesmiddelen worden meestal gemaakt uit natuurlijke producten. Daarbij moet u vooral denken aan substanties van planten, dieren en mineralen. Deze stoffen zetten het lichaam aan zichzelf te genezen. Medicamenten die door een reguliere dierenarts zijn voorgeschreven, kunnen, indien nodig, worden gebruikt naast de homeopathische geneesmiddelen.

Bijna alle, ook gewone, geneesmiddelen zijn oorspronkelijk afkomstig van planten. Bij reguliere medicijnen haalt de fabrikant de meest werkzame stoffen uit die planten of maakt ze chemisch na. Hierdoor werken die stoffen misschien wel sterker, maar geven ze ook vaak bijwerkingen. Proefondervindelijk bleek dat het verdunnen en schudden van de homeopathische producten de geneeskracht versterkt en de schadelijke werking juist wegneemt. Dit proces noemen wij tegenwoordig 'potentiëren', krachtiger maken.

Werking
Homeopathische middelen werken volgens het zogeheten gelijksoortigheidbeginsel of similia-principe: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat dezelfde verschijnselen te genezen.
Gebleken is dat op deze manier het lichaam geholpen wordt het oorspronkelijk evenwicht te herstellen. Eigenlijk geneest het lichaam zichzelf!

Een homeopathisch geneesmiddel bestrijdt dus niet de symptomen van een ziekte maar geeft het lichaam 'een zetje in de rug' om zichzelf en van binnen uit te genezen.

Als het evenwicht in het lichaam verstoord raakt, kunnen er klachten ontstaan en ziekten. Samen met de patiënt, in mijn geval met “het baasje”, zoekt de homeopaat naar de oorzaken van deze verstoring, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Met behulp van homeopathische geneesmiddelen probeert de homeopaat het natuurlijke evenwicht te herstellen. Homeopathie kan bij vrijwel alle ziekten worden toegepast en op elke leeftijd. Zij kan vele maar niet alle aandoeningen genezen. Homeopathie brengt vaak verlichting of kan de bijwerkingen van reguliere middelen verminderen.